Termeni si conditii de utilizare

Dacă utilizezi serviciile şi produsele oferite de site-ul www.realmanager.ro înseamnă că eşti de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos.

CINE SUNTEM? - TERMENI GENERALI

a. Site-ul www.realmanager.ro este un site al RUN IT SRL, cu sediul in str. Baciul Judetul Nr. 1, et. 1, sector 3, Bucuresti. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare produce efectele între dumneavoastră şi realmanager.ro. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

b. RUN IT SRL poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

c. Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi achiesarea în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor RUN IT SRL.

d. RUN IT SRL poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. RUN IT SRL poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere

1.    CONŢINUT

a. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comerial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video - generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

b. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către RUN IT SRL.

c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al RUN IT SRL.

d. RUN IT SRL nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

2.    DREPTURI DE AUTOR

a. Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.

b. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.realmanager.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

c. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de către Clubul Român de Presă: "Consiliul de Onoare consideră că preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauză.

În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor”.

Sursa www.realmanager.ro va fi citată, cu link către site, în primul paragraf (ex.: "Cursul de schimb va înregistra, în perioada următoare, creşteri şi scăderi, mişcări naturale, care vor fi consemnate în ansamblu de toată economia, potrivit guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, informează www.realmanager.ro"). La sfârşitul ultimului paragraf al ştirii şi în cadrul acestuia se va preciza “Integral pe www.realmanager.ro ” (sau o formulă echivalentă, practicată de site-urile în cauză), această formulă având link în www.realmanager.ro.

3.    TRANSMITEREA DE INFORMAŢII

a. Prin transmiterea de informaţii către www.realmanager.ro se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video.

b. Transmiterea de informaţii către www.realmanager.ro echivalează cu acceptul acordat RUN IT şi societăţilor afiliate ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.

c. Totodată, prin transmiterea de informaţii către www.realmanager.ro, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea RUN IT SRL şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. RUN IT SRL nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

4.    OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

a. Accesul la conţinutul online al site-ului www.realmanager.ro este liber.

b. Pentru opţiunea “Solicita prezentare”, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul (formularele) de înregistrare va conţine informaţii de contact detaliate ale utilizatorului (numele complet, compania, telefonul mobil, adresa de e-mail).

c. În cazul în care v-aţi înregistrat cererea de utilizare şi folosiţi serviciile RUN IT, vă obligaţi, garantaţi şi acceptaţi urmatoarele:

Toate informaţiile pe care le-aţi furnizat în procesul de înregistrare a cererii dumneavoastră privind utilizarea serviciilor sunt adevărate, complete şi conforme cu realitatea. De asemenea, vă obligaţi să notificaţi www.realmanager.ro despre schimbările care se produc cu privire la informaţiile transmise în procesul de înregistrare.

Nici unul dintre URL-urile pe care le-aţi comunicat către www.realmanager.ro în procesul de înregistrare nu poate conţine pagini ce includ informaţii de genul celor de mai jos:

material rasist, xenofob, antisemit şi orice alt gen de material care încurajează ura unei anumite categorii umane, profesionale, etc;

material care încurajează sau promovează activităţi violente sau ilegale;

material care încalcă sau eludează în orice fel, reglementările legale în vigoare încluzând, dar fără a se limita la: dreptul de autor, drepturile acordate inventatorilor, deţinătorilor de mărci şi orice alte drepturi protejate de materia proprietăţii intelectuale şi industriale, dreptul la intimitate al persoanei, drepturi conferite de un contract, etc.

material care promovează, face trimitere la sau utilizează software sau servicii de natură să trimită emailuri nesolicitate;

material care incalcă orice prevederi ale legislaţiei naţionale, comunitare sau ale normelor de reglementare internaţionale;

material cu caracter de ameninţare, abuziv, de hărţuire, calomniator, insultator sau defăimător, obşcen, profanator, indecent, sau supus oprobiului public;

d. La rândul nostru, RUN IT SRL, protejează dreptul la intimitate al tuturor utilizatorilor site-ului www.realmanager.ro cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Echipa realmanager.ro păstrează informaţiile transmise de dvs în baza de date şi în condiţii de siguranţă. Aceste informaţii vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost completate şi nu vor face obiectul unor servicii nedeclarate pe site la momentul transmiterii.

Datele completate de utilizator în momentul crearii contului, indiferent de tipul acestuia, precum şi acele informaţii transmise ulterior creării contului vor fi supuse aceloraşi condiţii de confidenţialitate.

Devenind membru, vă obligaţi:

a) să nu întroduceti pe site, nu veţi distribui sau reproduce materiale care au copyright, sunt mărci înregistrate sau alte informaţii confidenţiale fără acordul prealabil al proprietarului;

b) să nu întroduceti pe site şi nu veti transmite către alţi membri materiale obscene, jignitoare, agresive, discriminatoare, defăimătoare, ameninţătoare, răuvoitoare sau orice alte materiale care violează în orice fel drepturile altor utilizatori, persoane fizice sau juridice;

c) că sunteţi unic şi direct responsabil pentru conţinutul informaţiilor introduse pe site sau transmise altor membri;

d) să nu introduceţi pe site nici o imagine sau o afirmatie explicit sexuală;

e) să nu publicaţi materiale care conţin viruşi, viermi sau alte programe cu intenţia de a distruge sau limita funcţionarea hard/soft a calculatorului;

f) nu folosiţi site-ul pentru a încarcă poşta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, "junk mail", "spam" sau în orice alte scopuri.

De asemenea, utilizatorul îşi asuma întrega răspundere civilă şi penală pentru informaţiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile puse la dispoziţie de realmanager.ro.

5.    CU CE DATE OPERAM SI CUM NE PROTEJAM

Toate informațiile pe care le primim despre dvs. sunt stocate pe servere securizate și am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și necesare pentru a vă proteja datele personale. RUN IT evaluează în permanență securitatea rețelei și gradul de adecvare al programului său intern de securitate a informațiilor, care este destinat: (a) să vă ajute să vă asigurați datele împotriva pierderii, accesului sau divulgării accidentale sau ilegale; (b) să identificați riscurile previzibile în mod rezonabil pentru securitatea RUN IT (c) să minimizați riscurile de securitate, inclusiv prin evaluarea riscurilor și prin testarea periodică. În plus, asigurăm că toate datele de plată sunt criptate utilizând tehnologia SSL.

Rețineți că, în ciuda măsurilor pe care le-am implementat pentru a vă proteja datele, transferul de date prin Internet sau alte rețele deschise nu este niciodată complet sigur și există riscul ca datele dvs. personale să fie accesate de terți neautorizați.

Când vă înregistrați pentru a utiliza Serviciile noastre, putem colecta următoarele informații despre dvs.:

dacă vă înregistrați folosind contul Google: prenume, nume și adresa de email;

dacă vă înregistrați folosind contul Facebook: prenume și nume, așa cum apar în contul dvs. de Facebook și ID-ul dvs. de Facebook. În situația în care ați oferit permisiunea către Facebook prin intermediul opțiunii de confidențialitate din cadrul aplicației lor (care apare înainte de a vă putea înregistra în platforma noastră), putem colecta și informații despre sex, vârsta sau email în funcție de permisiunile oferite de dvs.; și

dacă vă înregistrați folosind numărul de telefon mobil: vom colecta numărul dvs. de telefon mobil.

În funcție de alegerile pe care le faceți în timpul autentificării la Serviciile noastre sau în timpul procesului de angajare a Serviciilor noastre, puteți opta pentru următoarele date personale suplimentare:

numele dvs.;

adresa de e-mail;

numărul de telefon mobil;

Informații dispozitiv

Colectăm informații specifice dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare, identificatorii unici. De exemplu, numele rețelei mobile pe care o utilizați. Asociem identificatorii dispozitivului cu contul dvs. .

Informații despre loc

În funcție de autorizațiile dispozitivului dvs., dacă publicați un articol pe Platforma noastră, colectăm și procesăm automat informații despre locația dvs. actuală. Utilizăm tehnologii diverse pentru a determina locul, inclusiv adresa IP, GPS, punctele de acces Wi-Fi și turnurile mobile. Datele dvs. de loc vă permit să vedeți articole de utilizator lângă dvs. și vă ajută să postați articole din locul dvs.

Date despre Client și Autentificare

Detaliile tehnice, inclusiv adresa Protocol Internet (IP) a dispozitivului, fusul orar și sistemul de operare. De asemenea, vă vom păstra informațiile de autentificare (date de înregistrare, data ultimei modificări a parolei, data ultimei autentificări reușite), tipul și versiunea browserului dvs.

Date de tip Clickstream

Colectăm informații despre activitatea dvs. pe Platforma noastră, care includ paginile de internet din care ați accesat Platforma noastră, data și ora fiecărei vizite, bannerele publicitare sau conținutul pe care ați făcut clic, interacțiunea dvs. cu aceste tipuri de publicitate, durata vizitei dvs. și ordinea în care vizitați conținutul Platformei noastre.


Termeni și condiții pentru integrarea cu Google Contacts si Calendar

Prin utilizarea aplicației noastre CRM și sincronizarea cu Calendarul Google, sunteți de acord să permiteți accesul și stocarea anumitor informații în baza noastră de date. Pentru a asigura funcționalitatea integrării evenimentelor și calendarului, colectăm și salvăm următoarele informații:

Evenimente: Aplicația va accesa și stoca detaliile evenimentelor din CRM, cum ar fi nume, dată, oră, locație și descriere.

Contacte: Pentru sincronizarea contactelor, vom accesa și stoca informații precum nume, adresă de email și număr de telefon.

Aceste informații sunt colectate și stocate în conformitate cu politica noastră de confidențialitate și sunt utilizate exclusiv în scopul furnizării serviciilor CRM și sincronizării cu Calendarul Google. Nu vom partaja aceste informații cu terțe părți fără consimțământul dumneavoastră explicit, cu excepția cazurilor în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

Prin utilizarea aplicației noastre, sunteți de acord cu acești termeni și condiții și cu politica noastră de confidențialitate. Pentru orice întrebări suplimentare sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați.

×
Solicită prezentare

Trimite-ne datele tale de contact și vei fi contactat de unul dintre colegii nostri pentru a descoperi Real Manager - softul generațiilor următoare de agenți și dezvoltatori imobiliari.

×

Mesaj trimis cu succes!

Închide